Kaart van initiatieven voor digitale inclusie

in en rondom de Brabantwijk

  • Wil je leren werken met een computer?

  • Wil je weten waar in de buurt je gratis Wi-Fi kan gebruiken?

  • Wil je weten waar in de buurt je een computer kan gebruiken en geholpen worden als je iets niet weet?

  • Wil je hulp bij online administratie (e-loket, tax-on-web, online bankieren, online inschrijving, …)?

  • Hapert je computer maar ken je niemand die jou advies kan geven of kan helpen?

Je vindt het op de e-inclusie kaart!

Waarom deze kaart?

Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel zet zich in voor een inclusieve maatschappij.

Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel zet zich in voor een inclusieve maatschappij. Dit is een samenleving waar iedereen aan kan participeren. Als grote groepen uit de boot vallen, wijst dit op een structureel probleem dat ook op dit niveau dient aangepakt te worden. Dit geldt ook voor digitale inclusie. Die is enkel mogelijk wanneer digitale evoluties afgetoetst worden aan alle groepen in de samenleving. De zwakste groepen zijn hierbij prioriteit. Als zij mee kunnen, kan iedereen mee.

Hoewel niet alle mensen in armoede digitaal uitgesloten zijn en omgekeerd niet alle mensen niet-in-armoede digitaal ‘mee’ zijn, hangt socio-economische uitsluiting voor het gros van de bezoekers van vzw Wijkpartenariaat-De Schakel samen met een gebrekkige participatie aan de digitale samenleving. De digitalisering zorgt ervoor dat hun positie verder verzwakt.

Om te kunnen beginnen werken aan digitale inclusie van mensen in armoede moet een basisaanbod beschikbaar en bekend zijn in hun nabije omgeving: gratis laagdrempelige computerlessen, openbare computerruimtes met begeleiding, gratis Wi-Fi in de openbare ruimte, goedkope/gratis computers en een budgetvriendelijke hersteldienst.

Deze kaart helpt bewoners en bezoekers van de Brabantwijk om hun weg in de digitale samenleving te vinden. Zij is bedoeld voor mensen wie het aan computerkennis, materiaal, internet en/of sociaal netwerk met computerkennis ontbreekt of voor professionals die met dit doelpubliek werken.

Als organisatie voor armoedebestrijding hoort het bij onze opdracht dit aanbod mee te organiseren en mensen te helpen om hun weg te vinden in de digitale samenleving.

Maar om structureel te kunnen werken aan digitale inclusie, moeten ook de private en publieke actoren die de digitalisering sturen eraan meewerken. Momenteel lijkt er een digitalisering desondanks plaats te vinden, boven de hoofden van mensen in armoede of andere mensen die uit de digitale boot vallen. De digitalisering is dan geen digitalisering op mensenmaat. In plaats van een antwoord te bieden op hun noden en het leven gemakkelijker te maken, stelt ze hen voor extra moeilijkheden.

Naar de E-inclusie kaart
Download de pdf