De missie van Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel

is armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling in de Brabantwijk. Om dit te doen bouwen wij aan een geïntegreerde wijkwerking die mensen wil verbinden en versterken.

Een integrale benadering

van mensen betekent een geïntegreerde werking:

Lees meer

Activiteiten

De methodiek van het groepswerk

Wij kiezen in de eerste plaats voor de methodiek van het groepswerk (ontmoetingsmomenten, competentieversterkende trajecten, vorming, opleiding, beleidsgericht werk) omdat deze ons toelaat in te spelen op de wisselwerking tussen mensen en hun sociale omgeving. Wanneer wij tijdens het groepswerk signalen opvangen dat er binnen de bestaande individuele hulp en dienstverlening geen passend aanbod bestaat, gaat WP-DS hiermee aan de slag binnen de beleidswerkgroep, maar soms ook door zelf diensten aan te bieden.

Terugkerende activiteiten, zonder inschrijving

  • maandelijks kookatelier

  • maandelijkse ontmoetingsavond

  • maandelijkse bezoekersvergadering: beleidswerkgroep cultuurparticipatie of Schakeloverleg over de werking

  • wekelijks twee lesgroepen computerles basisniveau

  • initiatie Nederlands: wekelijks

  • open computerruimte en advies computeronderhoud: elke dag behalve vrijdag

  • sportles: wekelijks

Uitstappen tijdens schoolvakanties : inschrijven

Diensten: op afspraak

  • Rap-Op-Stap bureau: vrijetijdsbemiddeling voor kleine budgetten

  • Computerhersteldienst

Projecten en beleidswerk

In ons maandprogramma kan je meer informatie vinden over onze activiteiten.

Maandprogramma

Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel wordt gesteund door