Participatief en praktijkgericht burgerschapstraject

Het inhoudelijk verslag van dit project vindt u hier.

Downloaden

Vanuit zijn dubbele focus op zowel armoedebestrijding als sociale wijkontwikkeling zette vzw Wijkpartenariaat – De Schakel een participatief en praktijkgericht burgerschapstraject op dat liep van november 2017 tot en met december 2018.

De inhoudelijke invulling van het project gebeurde door de bezoekers van vzw Wijkpartenariaat – De Schakel. Om participatie te bevorderen werd telkens vertrokken vanuit de praktijk. Het traject startte met een verkenningswandeling.

Vanuit de eigen ervaringen in de wijk werd gezocht naar thema’s die de hele groep aanbelangden en waarrond wij inhoudelijk aan de slag konden. Aan het inhoudelijk werk, werd zoveel mogelijk ook een praktisch luik gekoppeld: hoe kunnen we met concrete, haalbare acties iets doen rond deze thema’s in de wijk? Gaandeweg werden bepaalde thema’s aan het traject toegevoegd en sommige thema’s kwamen (voorlopig nog) minder uitgebreid aan bod dan andere. Op basis van het inhoudelijke en praktische traject werd een wijkwandeling voor externen vormgegeven, gegidst door mensen in armoede. De individuele ervaringen werden op een hoger niveau getild. Er werd voor gekozen een eerste wijkwandeling op maat van politici te maken en hen uit te nodigen voor een inspiratiewandeling in de Brabantwijk. De wijkwandeling voor derden, die vanaf de lente van 2019 deel uitmaakt van ons vormingsaanbod voor derden, werd ontwikkeld tijdens dit traject.